• Statische eliminatie
Hoe wordt statische lading gecreëerd?

De meest voorkomende methode voor het genereren van ladingen is tribo-elektrisch laden. Dit gebeurt wanneer materialen in nauw contact worden gebracht. Er kan een ladingsuitwisseling plaatsvinden tussen de oppervlakken van deze twee materialen.  De omvang van deze ladingsuitwisseling is afhankelijk van een aantal factoren, maar het resultaat is twee tegengesteld geladen objecten wanneer de materialen weer worden gescheiden.

 

De tweede vaak voorkomende methode voor het creëren van statische lading staat bekend als inductief opladen. Dit gebeurt wanneer een lading wordt "opgewekt" op een geïsoleerd en geleidend voorwerp dat in het veld is gebracht door de lading die op een ander voorwerp is gecreëerd.

 

Wat is een ion?

Lucht ionen zijn moleculen van een of meer gassen waaruit lucht bestaat (stikstof, zuurstof, kooldioxide, enz.) die elektronen hebben opgebouwd of zijn kwijtgeraakt. Als ze elektronen verliezen, hebben de moleculen een netto positieve lading en zijn ze "positieve ionen". Als ze elektronen verkrijgen, hebben de moleculen een netto negatieve lading, en zijn ze ''negatieve ionen''. De ionen van de lucht zijn een normaal bestanddeel van de buitenlucht, maar de natuurlijke ionenniveaus zijn te laag om te worden gebruikt om statische lading in binnenmilieus te neutraliseren.

 

Wat is de invloed van vochtigheid op de statische lading?

Het vochtgehalte in de lucht beïnvloedt de geleidbaarheid van bepaalde isolatiematerialen en hun vermogen om statische lading vast te houden. Hoe hoger de relatieve vochtigheid (>50%), hoe hoger het geleidingsvermogen van deze materialen. Omgekeerd geldt dat hoe lager de luchtvochtigheid (<30%), hoe meer geïsoleerd deze materialen worden en hoe meer lading ze vasthouden.

 

Logischerwijs speelt de gedachte op dat luchtvochtigheid een effectief middel is om statische elektriciteit onder controle te houden. Maar zelfs onder een hoge relatieve luchtvochtigheid kunnen onaanvaardbare niveaus van statische lading worden gegenereerd en gedurende lange perioden blijven bestaan. Bovendien kan een hoge luchtvochtigheid bijdragen aan andere problemen, zoals oxidatie en soldeermoeilijkheden. Het gebruik van een hoge luchtvochtigheid als middel om statische lading te beheersen is langzaam, ongemakkelijk, duur en vaak ineffectief.

 

Hoe kan ik de elektrostatische lading tijdens mijn productieproces controleren?

Er bestaat geen gemeenschappelijke methode om alle statische problemen onder controle te houden. Het gebruik van de juiste apparatuur en corrigerende procedures helpt om de meeste statische problemen effectief te verhelpen.

 

Aarding: Statische elektriciteit op een geleider kan gemakkelijk worden gecontroleerd als het object geaard is. Aarding biedt een manier om de lading naar de aarde te migreren, waardoor de lading effectief wordt geneutraliseerd. Aarding van een isolator werkt echter niet, omdat ladingen niet kunnen migreren op isolatoren.

 

Antistatische of statische dissipatieve materialen: Isolerende materialen, meestal kunststoffen, die door toevoeging van koolstof- of metaalvullingen geleidend worden gemaakt. De geleidende spreiding kan worden aangepast aan de hoeveelheid toegevoegde vullingen om een weerstand te bieden die varieert van volledig geleidend tot dissipatief.

 

Ionisatie: Lucht ionisatoren werken door de omgeving te overspoelen met positieve en negatieve ionen. Deze ionen worden aangetrokken door ionen met een tegenovergestelde polariteit op een geladen oppervlak. Hierdoor wordt de statische elektriciteit die zich heeft opgebouwd op producten, apparatuur en oppervlakken geneutraliseerd.

 

Opleiding: Het trainen van personeel en hen bewust maken van elektrostatische problemen en de behoefte aan antistatische handschoenen, pakken en polsbandjes kan een groot verschil maken in de hoeveelheid problemen die zich voordoen in een productiefaciliteit.

 

Welk type ionisator moet ik gebruiken in mijn toepassing?

Er is geen "beste ionisatietechniek" voor alle toepassingen. De toepassing bepaalt het juiste type om te gebruiken.

 

Dit is afhankelijk van de volgende factoren:

 

  • Laadneutralisatie. Hoe effectief is de ionisator bij het reduceren van statische lading?
  • Gevolgen voor het statische probleem. Helpt de ionisator het statische probleem te verminderen of te elimineren?
  • Milieuoverwegingen. Maakt het milieu gebruik van laminaire, turbulente of zelfs geen luchtstroom?
  • Overwegingen met betrekking tot de installatie: De afstand, de krachtverdeling en de besturing.
  • Werking: veiligheidsoverwegingen, onderhoud, betrouwbaarheid, garantie en kosten.
Waar monteer je een statisch controleapparaat?

Hoe ver moet het apparaat verwijderd zijn van het materiaal?

 

Dit is afhankelijk van het type statische eliminator - er zijn korte afstand en lange afstand statische eliminators. Welk type u ook gebruikt, de levensduur van de geproduceerde geïoniseerde lucht is beperkt en over het algemeen geldt de regel "hoe dichterbij hoe beter", met inachtneming van de minimale afstand die door de fabrikant is opgegeven.

 

Het materiaal moet in de vrije lucht zijn! Dit is een zeer belangrijke regel die vaak wordt genegeerd. Wanneer een materiaal een ander voorwerp raakt, zoals een rol, koppelt de statische lading zich aan dat voorwerp en is het niet mogelijk om het te meten of te neutraliseren. Als u een antistatische staaf plaatst om de folie te neutraliseren terwijl deze over een rol beweegt, zal dit niet effectief zijn. Dit is waarschijnlijk de meest voorkomende fout bij de installatie van apparatuur voor statische controle.

 

 

 

Kan ik (oude) analoge 24V ionisatiestaven aansluiten op de Manager IQ Easy?

U kunt 2 (oude) analoge apparaten gebruiken op poort 5 en 6 van de Manager IQ Easy. Dit kan de ThunderION of Performax IQ Easy zijn.

 

Deze apparaten krijgen de 24V voeding van de manager en geven het HV OK-signaal om aan te geven of de staaf in orde is. (Niet OK betekent een rode waarschuwing)

 

De balken kunnen via de Manager IQ Easy worden ingesteld om te draaien of om stand-by te staan of kunnen met de afstandsbediening worden in- en uitgeschakeld.