• Statische lading bij zakkenproductie

Beheersen van statische lading tijdens zakkenproductie

Door statische lading kunnen zakken moeilijk stapelen met als gevolg dat de productiesnelheid vermindert en er afkeur ontstaat. Een ionisatiestaaf met een groot bereik zorgt voor neutralisatie van de zakken waardoor er een goede stapel ontstaat.

Gebruikt product (A)

ThunderION

Control Module