• Hoogspanningsvoedingen

Simco-Ion Chargemastersystemen

CM Tiny

CM lite

CM5-30

CM5-60

Met de Simco-Ion Chargemastersystemen kan men uitstekend materialen tijdelijk aan elkaar laten kleven; een opgewekte statische lading veroorzaakt een soort adhesie tussen de materiaaloppervlakken. Dit zorgt ervoor dat productieprocessen vaak zowel vereenvoudigd als versneld worden.
Een systeem bestaat uit een DC-hoogspanningsvoeding en één of meerdere oplaadelektrodes. De voeding produceert de hoogspanning voor de hoogspanningsemitterspunten in de elektrodes. In de voedingen wordt een hoogfrequent schakeltechniek toegepast. Dit is een technologie die, bij een ingestelde waarde, een consistente uitgangsspanning garandeert, tot deze wordt overbelast. Bovendien zijn de voedingen elektronisch stroombegrensd en hebben ze een vonkoverslagbescherming.