• Mijn klant heeft problemen met mijn materiaal
Mijn klant heeft problemen met mijn materiaal
Mijn klant heeft problemen met mijn materiaal

Statische lading in een materiaal kan problemen veroorzaken als dit materiaal gebruikt wordt in bepaalde productiefasen. Bijvoorbeeld buisfolie dat in zakkenproductie gebruikt wordt, of folie op een rol dat moet worden afgerold. Door statische ladingen op de folie, kleven de lagen samen en dit veroorzaakt problemen wanneer geprobeerd wordt de lagen uit elkaar te halen.

Mijn klant heeft problemen met mijn materiaal: oplossing
Mijn klant heeft problemen met mijn materiaal: oplossing

Als tussen twee lagen een statische lading zit, is het bijna onmogelijk om deze te neutraliseren. Daarom moet het neutraliseren van de statische lading zo vroeg mogelijk in het proces beginnen - wanneer de lagen nog van elkaar zijn. Om de statische oplading zo laag mogelijk te houden, zal door het hele productieproces ionisatieapparatuur geïnstalleerd moeten worden. Op die manier is het mogelijk om de statische lading die tussen twee lagen opgebouwd wordt, te voorkomen.

Producten gebruikt in deze toepassing: Performax Easy